Porządek Mszy świętych:
Dni powszednie:
6.30, 7.30, 18.30
Niedziele i święta nakazane:
6.30, 8.00, 9.00, 10.30
12.00, 13.30, 18.00, 19.30

Proboszcz: 
ks. mgr Andrzej Szyc RM - ust. 2002

Profil Facebook Parafii

  • slider1.jpg

Grupy duszpasterskie

Żywy Różaniec - ks. Proboszcz
Różaniec jest modlitwą piękną ale dość wymagającą, gdyż łatwo ją bezmyślnie powtarzać. Należy jak najprościej modlić się na różańcu. Zaczyna się od przeczytania rozważań lub fragmentu Ewangelii, następnie krótka refleksja nad przeczytanym tekstem oraz podanie intencji. Później można odmówić dziesiątkę. W różańcu chodzi o to, by nie tyle skupić się na technice odmawiania, ale aby rozważać poszczególne tajemnice oraz ich znaczenie. Taki różaniec staje się modlitwą ewangeliczną, wraz z Maryją przeżywamy kolejne momenty życia Jezusa.

Nie można traktować Różańca magicznie, przed czym przestrzegał Jan Paweł II. Istotą jest zasłuchanie, wniknięcie w Boże dary, stąd zawsze przed modlitwą zapraszamy Ducha Świętego.
Członek Żywego Różańca odmawiając 1 dziesiątkę dziennie dostępuje takich łask jakby odmówił cały różaniec. Dzieje się tak, gdyż jest on we wspólnocie modlitewnej i kolejne osoby z róży dopełniają modlitwę różańcową rozważając pozostałe tajemnice.

Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może uzyskać odpust zupełny (darowanie kary czyśćcowej) pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie w danym dniu Komunii św., odmówienie Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach ojca św.). Dni uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Dzień przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca
  2. Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)
  3. Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)
  4. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (data ruchoma)
  5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca)
  6. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
  7. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7 października)
  8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

Spotkanie formacyjne i zmiana tajemnic Żywego Różańca w pierwszą Niedzielę miesiąć o godz. 17.00

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa - ks. Paweł
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.
Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.
W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Czuwanie i adoracja w naszej Parafii w pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.00

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa - ks. Jakub
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą w swych grupach osoby świeckie, a także księży i zakonników, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajświętszej Krwi Chrystusa Pana i żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu świętego. Głównym celem Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest troska i dążenie jego członków do osiągnięcia świętości oraz zabieganie o zbawienie bliźnich.

Spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00 w dolnym kościele.

Apostolstwo Dobrej Śmierci - ks. Adam

Apostolat Matki Bożej pielgrzymującej, z Szensztatu - ks. Adam
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu jest jedną z inicjatyw apostolskich Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, który powstał 18 października 1914 r. w Schönstatt koło Koblencji/Niemcy.
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej Szensztatu możemy spotkać w 90 krajach świata. Kapliczka Matki Bożej dociera w każdym miesiącu do wielu milionów rodzin. W Europie istnieje około 15 000 kręgów. W Polsce inicjatywa obejmuje rodziny i pojedyncze osoby w prawie 3 000  kręgach. Matka Boża odwiedza także polskie rodziny, które emigrowały z kraju. W Polskich Misjach Katolickich w Niemczech, Apostolat działa w 520 kręgach, które gromadzą ponad 4 500 rodzin.

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego - ks. Paweł
Celem „Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego” jest propagowanie Miłosierdzia Bożego w miłości bliźniego dla zwycięstwa dwóch Najświętszych i Niepokalanych Serc Jezusa i Maryi. Mali Rycerze jednoczą się z Kościołem Walczącym, aby przez swoją postawę pełną miłości sprowadzać Miłosierdzie dla wszystkich zagubionych dusz oraz konających.
Założenia ogólne: Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez ufność w miłosierdzie Boże. Rycerz Miłosierdzia Bożego jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy. Rycerza Miłosierdzia Bożego cechuje miłość do nieprzyjaciół. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi poświęcić się dla Boga i bliźniego

Rada Parafialna - Ks. Proboszcz

Parafialny Zespół Caritas - ks. Proboszcz

Schola dziecięca - ks. Adam

Schola młodzieżowa - ks. Jakub
Schola młodzieżowa prowadzi śpiew podczas Mszy świętej w niedzielę o 19.30 oraz w czasie wieczorów uwielbienia.

Próby odbywają się w środy o godz. 19.30 w salce parafialnej. Zapraszamy chłopaków i dziewczyny od klasy 8 wzwyż. Mile widziane osoby grające na instrumentach.

Liturgiczna Służba Ołtarza - ks. Adam

Krąg Biblijny - ks. Paweł
Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie czyta się i rozważa Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.
Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym.
Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia.
Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.
W Kręgu Biblijnym „nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”, to miejsce, gdzie „czytający rośnie na skutek czytania Pisma Świętego”.
Krąg Biblijny to także rozpalanie wspólnotowe „lampy oliwnej”, która może i powinna coraz bardziej świecić dzięki „oliwie” przynoszonej przez każdego człowieka. Uczymy się tu pewnej formy świadectwa wobec innych.
Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd pragnienia.

Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania.
Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu.
Kto wie, a może akurat taka forma spotkań przypadnie Ci do gustu…

Spotkania odbywają się w czwartki, zazwyczaj co dwa tygodnie lub wg ogłoszeń parafialnych, o godzinie 19.00, w domu parafialnym.

Wspólnota młodzieżowa - ks. Jakub
Wspólnota młodych spotyka się w każdy czwartek o 19:00. Wspólnie budujemy relacje:
- z Jezusem poprzez rozważanie Słowa Bożego, modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu
- pomiędzy sobą na wspólnych wyjazdach, przez radość, gry i planszówki
Jeśli masz 14 lat lub więcej to serdecznie Cię zapraszamy!
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka: https://tiny.pl/wm1nt

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]